مهدی سنائی فرد

مهدی سنائی فرد

رئیس هیات مدیره

مشخصات فردی :

 • نام و نام خانوادگی: مهدی سنائی فرد
 • تاریخ تولد :1352/06/06
 • محل سکونت: تهران
 • تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳
 • پست الکترونیکی: m.sanaeifard@kosarbahman.com

سوابق تحصیلی :

 • دکترای مدیریت مالی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی

عضویت در هیئت مدیره شرکتهای :

 • مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
 • سرمایه گذاری اقتصاد نوین

سوابق شغلی

 • 1397/03/01 الی 1400/12/29 – گروه توسعه ملی مهر آیندگان- مدیر عامل
 • 1389/08/19 الی 1395/12/30 – شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین- مدیر عامل
 • 1385/01/01 الی11389/08/30 – سرمایه گذاری بهمن- مدیر سرمایه گذاری و قائم مقام مدیر عامل
 • 1378/12/01 الی 1384/12/29 – سرمایه گذاری صنعت بیمه- مدیر سرمایه گذاری