کمیته حسابرسی

میرمجید وکیل زاده یان

عضو کمیته حسابرسی

امیررضا وزیری

عضو کمیته حسابرسی

علیرضا فتحی نیا

رئیس کمیته حسابرسی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: میرمجید وکیل زادیان

تاریخ تولد: 1332/10/29
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: امیررضا وزیری

تاریخ تولد: 1355/08/14
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی حسابداری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: علیرضا فتحی نیا

تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۶/۰۱
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 86047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
کارشناسی حسابداری