شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور به منظور حداکثر کردن ثروت سهام ‌‌‌داران

 

 

فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر گرامی باد
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام )

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در تاریخ 1362/7/3 تاسیس گردید. در تاریخ 1395/03/25 با هدف انتقال پرتفوی سرمایه­‌گذاری‌­های بانک سینا به یک شرکت سرمایه گذاری، معادل 100% سهام شرکت کوثر بهمن از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به بانک سینا واگذار گردید و در همین راستا پورتفوی بورسی سرمایه گذاری­های بانک سینا به مبلغ 3,318,110 میلیون ریال به شرکت کوثر بهمن انتقال یافت. در تاریخ 1396/12/20 مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه ی شرکت از 100,000 میلیون ریال به 2,500,000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی را تصویب کرد.

به منظور رعایت الزامات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و دستورالعمل سرمایه­‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری مبنی بر لزوم خروج بانکها از سرمایه‌­گذاری­‌های غیرمرتبط، در در تاریخ 1399/9/19 سهام شرکت مدیرت سرمایه گذاری کوثر بهمن در بازار اول فرابورس عرضه شد. در حال حاضر شرکت کوثر بهمن به عنوان یک شرکت سهامی عام، یکی از واحدهای فرعی بانک سینا است و واحد نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد.

1398/12/29
 • ۴۴% - فلزات اساسی
 • ۱۳% - حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات
 • ۶% - مواد محصولات دارویی
 • ۶% - بیمه
 • ۶% - چند رشته ای صنعتی
 • ۵% - رایانه و فعالیت های وابسته به آن
 • ۵% - محصولات شیمیایی
 • ۳% - سایر
 • ۳% - انبوه سازی املاک و مستقلات
 • ۱۵% - عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
1399/12/30
 • ۳۱% - فلزات اساسی
 • ۹% - حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات
 • ۵% - بانکها و موسسات اعتباری
 • ۵% - مواد محصولات دارویی
 • ۶% - بیمه
 • ۷% - رایانه و فعالیت های وابسته به آن
 • ۴% - محصولات شیمیایی
 • ۱۰% - صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
 • ۶% - اسناد خزانه اسلامی
 • ۱۷% - سایر

- ترکیب پورتفوی بر اساس شرکت ها

1397/12/29
 • ۲۲% - فولاد کاوه جنوب کیش
 • ۱۲% - توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • ۴% - بیمه پارسیان
 • ۴% - سرمایه گذاری البرز
 • ۳% - سرمایه گذاری ساختمان ایران
 • ۱۰% - بانک اقتصاد نوین
 • ۴% - بانک سینا
 • ۴% - ایران خودرو
 • ۷% - اسناد خزانه اسلامی
 • ۳۰% - سایر
1398/12/29
 • ۳۶% - فولاد کاوه جنوب کیش
 • ۱۳% - توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • ۶% - بیمه پارسیان
 • ۵% - گروه صنعتی سدید
 • ۵% - گروه سرمایه گذرای توسعه ملی
 • ۴% - سرمایه گذاری البرز
 • ۲% - سرمایه گذاری ساختمان ایران
 • ۲% - ارتباطات سیار
 • ۲% - پتروشیمی خلیج فارس
 • ۲% - پتروشیمی مبین
 • ۲% - گروه دارویی سبحان
 • ۳% - سایر

- روند سودآوری

ملیون ریال
 • کوثر بهمن

- مقایسه روند خالص ارزش دارایی های شرکت نسبت به شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه گذاری ها از سال 1398 تا 1399

درصد تغییرات
 • NAV کوثر بهمن
 • بازده شاخص سرمایه گذاری ها
 • بازده شاخص کل

- وضعیت مقایسه شاخص های مزبور در سال 1399 طبق نمودار زیر می باشد

درصد تغییرات
 • NAV کوثر بهمن
 • بازده شاخص سرمایه گذاری ها
 • بازده شاخص کل

ماموریت ما

سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور به منظور حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تامین منافع جامعه و کارکنان به‌ صورت مستمر می‌باشد.

آخرین اخبار و پیام های کوثر بهمن