مهدی بختیاری

مهدی بختیاری

مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت ها

مشخصات فردی :‌

 • نام ونام خانوادگی : مهدی بختیاری
 • تاریخ تولد : 1362/06/05
 • محل سکونت : تهران
 • تلفن ثابت : 86047813
 • پست الکترونیکی : m.bakhtiari@kosarbahman.com

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه صنعتی شریف MBA
 • CFA Charter holder

سوابق شغلی

 • از سال 1400 تا کنون -مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن – مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت ها
 • از سال 1396 تا سال 1400- مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن – رئیس اداره امور سرمایه گذاری های بورسی
 • از سال 1395 تا سال 1396- بانک سینا – رئیس دایره پرتفوی بورسی
 • از سال 1392 تا سال 1395- بانک سینا – کارشناس سرمایه گذاری
 • از سال 1391 تا سال 1392- کارگزاری تدبیرگران فردا – کارشناس سرمایه گذاری