عباس شفیع پور

عباس شفیع پور

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

مشخصات فردی :‌

 • نام ونام خانوادگی : عباس شفیع پور
 • تاریخ تولد : 1350/11/08
 • محل سکونت : تهران
 • تلفن ثابت : 86047813
 • پست الکترونیکی : a.shafipour@kosarbahman.co

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی
 • کارشناسی حسابداری

عضویت در هیئت مدیره شرکتهای :

 • مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
 • شرکت سرمایه گذاری توسعه دایا

سوابق شغلی

 • 1398/04/01 تاکنون – مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن – مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
 • 1396/03/27 الی 1398/03/27 – گسترش سرمایه گذاری ایرانیان – رییس هیات مدیره
 • 1395/02/25 الی 1397/02/25 – لیزینگ جامع سینا – عضو غیر موظف هیات مدیره
 • 1393/12/09 الی 1396/04/22 – سرمایه گذاری سلیم – عضو غیر موظف هیات مدیره
 • 1390/01/01 الی 1398/06/31 – بانک سینا – مدیر سرمایه گذاری و امور مجامع
 • 1386/0730 الی 1390/10/30 – تعاونی اعتبار ایران خودرو – عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
 • 1384/06/08 الی 1386/05/03 – تعاونی اعتبار ایران خودرو – عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
 • 1383/02/31 الی 1390/10/30 – سرمایه گذاری ترنیان سهم – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • 1380/02/31 الی 1384/06/08 – تعاونی اعتبار ایران خودرو – عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل
 • 1380/02/31 الی 1382/05/31 – شرکت جتکو زیر مجوعه شرکت سایکو – مسئول امور مالی
 • 1374/05/01 الی 1380/02/31 – موسسه حسابرسی مفید راهبران – حسابرس
 • 1372/12/01 الی 1374/05/01 – شرکت سایپا – کارمند حسابداری