تگ - 22 بهمن

۲۲ بهمن مبارک

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با رهبری داهیانه بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) با تکیه بر ازخود گذشتگی و شهامت و خون جوانان وطن ،اراده پولادین ملت...


دیدگاه :0 4