تگ - ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک.

ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک

روز پاسدار، یادآور عزم غرور آفرین فهمیده‌های مکتب و اندیشه حسین (ع) است. ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک. مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن


دیدگاه :0 3