سوالات متداول

Frequently Asked Questions

این شرکت مسئولیت‌پذیری، توجه به منافع و رعایت حقوق ذی‌نفعان و مشارکت در فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی
سرمايه‌گذاری در فعاليتهای اقتصادی سودآور به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و تامين منافع جامعه و کارکنان به صورت مستمر ميباشد.
رسيدن به جايگاه برترين شرکت سرمايه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از لحاظ بازدهی می‌باشد.