سوالات متداول سهام داران

سوالات عمومی سهامداران کوثر بهمن

با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط جدید مجامع گروه، واحد امور سهام اقدام به جمع‌آوری سوالات متداول پرسیده شده از سوی سهامداران نموده است تا بتوان پاسخ‌های استاندارد و مناسبی را به سوالات سهامداران ارائه نمود. سوالات به شرح پیوست می باشد:


این شرکت مسئولیت‌پذیری، توجه به منافع و رعایت حقوق ذی‌نفعان و مشارکت در فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی.

رسیدن به جایگاه برترین شرکت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از لحاظ بازدهی می‌باشد.

سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی سودآور به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و تامین منافع جامعه و کارکنان به صورت مستمر میباشد.

رسیدن به جایگاه برترین شرکت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از لحاظ بازدهی می‌باشد.