محمدحسن حبیبی

محمدحسن حبیبی

عضو هیئت مدیره

مشخصات فردی :

 • نام و نام خانوادگی: محمدحسن حبیبی
 • تاریخ تولد: 1366/02/17
 • محل سکونت: تهران
 • تلفن ثابت: 86047813
 • پست الکترونیکی: habibi@kosarbahman.com

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی
 • کارشناسی مدیریت – گرایش مدیریت مالی

سوابق شغلی:

 • 1400/05/17 تاکنون – مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن- عضو هیات مدیره
 • 1395/02/01الی 1399/05/12- بانک مهر اقتصاد- مدیر بانکداری اسلامی
 • 1394/11/20 الی 1395/08/30- کارگزاری بهمن- مدیرخدمات تامین مالی
 • 1394/03/01 الی 1394/08/30- دانشگاه امام صادق(ع)- کارشناس مسوول مالی
 • 1392/02/02 الی 1393/12/29- شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازارسرمایه- مدیر تحقیق و توسعه
 • 1392/02/01 الی 1392/09/30- وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران- سرمایه گذاری معاونت