علی افشین

علی افشین

رئیس هیأت مدیره

مشخصات فردی :

  • علی افشین
  • تاریخ تولد: 1354/06/31
  • محل سکونت: تهران
  • پست الکترونیکی: a.afshin@kosarbahman.com

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  • کارشناسی حسابداری

سوابق شغلی:

  • 1399/08/01 تا کنون- شرکت صدر آرین- نائب رئیس هیأت مدیره
  • 1397/04/01 الی 1399/07/30- سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان- مدیر عامل و عضو هیأت مدیره